o nás

O nás

Advokátska kancelária Hagara-Hagarová sa usiluje byť inovatívnou právnickou spoločnosťou prostredníctvom budovania dlhodobých vzťahov s klientmi na základe reciprocity, dôvery a najvyšších štandardov profesionálnej etiky.

To, čo chceme robiť, je predísť problémom alebo dostať vás z problémov prostredníctvom našich  riešení. Počas  rokov praxe dosiahli advokáti našej spoločnosti úspech v súdnej sieni pri riešení zložitých súdnych sporov a tiež pri rokovaniach s protistranou. Ako správni poradcovia sa zameriavame na nadviazanie skutočných vzťahov s klientmi a poskytovanie poradenstva zameraného na výsledky s ohľadom na náklady.

Naša spoločnosť  je organizovaná tak, aby dokázala poskytnúť služby každému klientovi a jeho potrebám. Vieme, ako môžu zmeny v zákonoch a tiež vývoj v priemysle a obchode ovplyvniť vás a vaše podnikanie. A nakoniec vieme aj to,  že každý detail sa počíta.

Urýchlite svoj úspech

Naša dlhoročná prax nás naučila, že svet okolo nás sa mení rýchlejšie, ako by sme chceli, a preto musíme stále hľadať riešenia, ktoré budú pre našich klientov najvýhodnejšie v každý moment. Sú to vždy riešenia určené pre individuálne potreby toho ktorého klienta , pretože každý ich má iné. Vždy sa snažíme pochopiť podstatu a na jej základe zvoliť najlepšie riešenia.

Naše rady sú praktické a zamerané na podnikanie – nie abstraktné ani nepriehľadné. Našou víziou je dosiahnuť spoluprácu na novej úrovni, ktorá bude  prinášať našim klientom výhody .

Ľudia

Ľudia

Mgr. Ľubomír Hagara
Advokát

Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

19 rokov právnickej praxe

JUDr. Júlia Mikulcová
Advokát
Univerzita Komenského Bratislava

11 rokov právnickej praxe

JUDr. Roman Jantošík
Advokátsky koncipient

Univerzita Komenského Bratislava

19 rokov právnickej praxe

Mgr. Matej Grečnár
Advokátsky koncipient

Univerzita Komenského Bratislava

 

Ing. Martina Hagarová

Office manažér

Zuzana Šošková

Asistentka

 

Externí spolupracujúci advokáti:

Mgr. Zuzana Karkóová, Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina

JUDr. Zuzana Baloghova, Mostová 33,  034 01 Ružomberok

Pomáhame

Pomáhame

Tak ako vieme, že potreby každého z nás sú iné, vieme aj to, že možnosti každého z nás sú rôzne. Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť, a to aj v lokálnom meradle, a preto pravidelne podporujeme „pro bono“ službami tých, u ktorých poskytnutie pomoci je našou úlohou.

Navyše všetky procesy, používané pri poskytovaní právnych služieb pre našich klientov, podliehajú posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie tak, aby sme boli pri našej práci čo najviac ekologickí.

Kontakty

Kontakty

Advokátska kancelária Hagara-Hagarová

Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina

Tel.kontakt: 041/5626 899  

                      0910 274 459

E-mail: sekretariat@hagara.sk

IČO : 36806498

DIČ : 2022414966

DIČ DPH: SK2022414966

Kontaktny formulár:

11 + 14 =